Клас №  Панядзелак Ауторак Серада Чацвер Пятніца
    04.05 05.05 06.05 07.05 08.05
5 1     бел. літ     матэматыка      асновы бяспекі жыццядзейнасці    мастацтва      чалавек і свет
2   бел. мова   сусветная гісторыя    матэматыка    матэматыка    фізічная культура  і здароўе  
3    матэматыка     русск. язык      фізічная культура  і здароўе   русск.  лит    матэматыка
4   русск. язык      бел. мова    ням. мова   русск.  язык     ням. мова
5     русск.  лит    ням. мова    бел. мова    гадзіна здароўя і спорту    прац.навуч./

   прац.навуч.

6     бел. літ  сусветная гісторыя  
7

04.05.20 — 09.05.20 г

08.05 Чалавек і свет Разнастайнасць жывых арганізмаў §29 §29, пыт. 1-5(с. 135)
Дата Клас Прадмет Тэма ўрока Практыкаванні Д/з
04.05 5 Бел.мова Антонімы.Падрыхт. да кантр.пераказу 195,197 198 (2 абзац)
04.05 5 Бел.літ У.Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзі”   Дачытаць апав.
06.05 5 Бел.літ У.Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзі”   Падрыхт.вусную характ. Сяргея

нямецкая мова

Дата Тэма Д/З
05.05.20 Падарожжа з сям’ёй.

Пр.3a,c,d,f(с.84-87)

Пр.3b,c.84
06.05.20 Планы на летнія канікулы

Пр.4a(1,2,3,4,5) с.87-89

Пр.4с,c.90
08.05.20 Тэлеперадачы.

Пр.1a,b,c,d(c.94-95)

Пр.1е,c.95

5 клас   матэматыка

Дата Тэма урока У класе Дамашняе заданне
04.05 Аб`ём. Адзінкі вымярэння аб`ёму. §18, №387,388, §168 №398(а),400(а,б)
05.05 Аб`ём. Адзінкі вымярэння аб`ёму. §18, №389,390 §18, №398(б),400(в.г)
06.05 Аб`ём прамавугольнага паралелепіпеда §18, №391,392,393 §18, №401(а,б). 403
07.05 Аб`ём прамавугольнага паралелепіпеда §18, №394,395,396 §18, №402(а,б), 404
08.05 Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу §15-18, № С.142-143, №400(г), 408

Сусветная гісторыя

5 клас
05.05 Сусветная гісторыя

5 кл.

Падзенне Рымскай рэспублікі і стварэнне імперыі. Улада рымскіх імператараў. § 23, § 24,  п.1
06.05 Сусветная гісторыя

5 кл.

Рым-сталіца імперыі § 25, пыт.1, с.108

5 класс

Дата Предмет Тема Материал Домашнее задание
04.05 Русск.яз. Правописание буквы ь после шипящих §17 упр.164-166 §17, упр.167
04.05 Русск.лит. Л.Н.Толстой.  Рассказ «кавказский пленник». Аналитическое чтение 1 главы. Стр.105-111 Прочитать гл.2-4, выполнить задание 3 на стр.123
05.05 Русск.яз. Правописание буквы ь после шипящих §17, упр.168-171 §17, упр.172, вопр. 1-8  на стр.95
07.05 Мастацтва § 30,31  Мастацтва ў нашым доме Падрыхтоўка вуснага сачынення “Дом, у якім я хачу жыць”
07.05 Русск.яз. Прямое и переносное значения слов. Толковые словари. Слово в толковом словаре §18, упр. 174-181, 183 §18, упр.182
07.05 Руск.лит Анализ 2-4 глав рассказа. Жилин и Костылин в плену Стр.111-117 Прочитать гл.5,6 , выполнить задание 4, 5 на стр 123

 

25.04.20-03.05.20

матэматыка

Дата Тэма урока У класе Дамашняе заданне
27.04 Лінейныя і слупковыя дыяграмы §16, №352,353,354,355,356 §16, №359,360,361
29.04 Прамавугольны паралелепіпед §17, №363,364,367 §17, №371,374
30.04 Куб §17, №365,366,368 §17, №372,373

 

нямецкая мова

Дата Тэма Д/З
29.04.20 Плануем падарожжа.Мэта падарожжа.

Пр.1a,b,c,e,g(79-81);3a,c,e(сю84)

Пр.1h,c.81;3b,c.84
01.04.20 Запрашаем у падарожжа.Пра падарожжа можна рассказаць многае.

Пр.2a,b,c.81; 4a,c.87-89

Пр.4b,c.89

 

Беларуская мова. Беларуская літаратура

Дата Клас Прадмет Тэма ўрока Практыкаванні Д/з
27.04 5 Бел.мова Прамое і пераноснае значэнне слова 182, 184 185
27.04 5 Бел.літ У.Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзі” С.110-117
29.04 5 Бел.мова Сінонімы 188,190 192

Сусветная гісторыя

29.04 5 кл. Зямельная і ваенная рэформы ў Рыме. Рабаўладанне ў Рыме. § 21-22,  п.2,3 §22 пераказ

 

Дата Предмет Тема Материал Домашнее задание
27.04 Русск.лит. Крепостничество в жизни и творчестве И.С.Тургенева. Дворник Герасим в рассказе. Барыня и её крепостные в рассказе «Муму» Стр.83-89
27.04 Русск.лит. Герасим и Муму Стр.90-96 Вопр.8(стр.102), создать иллюстрации к рассказу
30.04 Мастацтва § 30  Казачны  вобраз жывёлы Выкананне абярэгу дома з выкарыстаннем вобразу жывёлы
30.04 Русск.яз. Анализ контрольного изложения. Правописание и, ы  после  ц §16  Упр.156, 157, 158, 159 , 160, 161, 162.1 §16, упр.162.2
30.04 Руск.лит Гибель Муму. Возвращение Герасима в деревню как нравственная победа героя Стр.97-104 Задание 3 или 7 (по выб.) на стр.104

 

 

5 кл 01.05 Віды аздабляльных швоў. Тэхналогія іх выканання. Спосабы замацавання ніткі ў пачатку і канцы вышывання. Патрабаванні да якасці вышыўкі. Практычная работа: Выкананне ўзораў аздабляльных швоў.

 

20.04.2020-24.04.2020

Прадмет Колькасць гадзін Вучэбны матэрыял
Чалавек  і свет 1 §26,27 Воды сушы: водныя аб’екты, часткі ракі.Віды воблакаў. Назіранне за воблакамі і ападкамі. Назіранне за надвор’ем
Гісторыя 1 §17. Легендарны  пачатак Рыма.
2 §18. Ранняя Рымская рэспубліка
Руская мова 1 Правописание мягкого знака после шипящих . Параграф 17 упр .17
2 Прямое и переносное значение слова .Параграф18, упр. 182
Руская літаратура И.С.Тургенев «Муму»
Матэматыка 5 5 клас матэматыка
Беларуская літаратура Г. Далідовіч “Страта”Ул. Караткевіч “Кацёл з каменьчыкамі”

 

Нямецкая мова 1 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2: c.70, пр.4(b), 5(a,b)вусна, с.71(вывуч.правіла)Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft): с.80-84(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 5 A.Budzko): 5B_4b, 5B_5a(праслухаць)   

2 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2: с.71, пр. 3,4(пісьм.), 5(с)(вывуч.на памяць)Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft): с.80-84(пісьм.)
3 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2: с.73, пр 5(е) (п.1-4)Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft): с.80-84(пісьм.)