Клас №  Панядзелак Ауторак Серада Чацвер Пятніца
    04.05 05.05 06.05 07.05 08.05
6 1    сусветная гісторыя     мастацтва   інфарм./прац.нав.(хл.) прац.навуч./

   прац.навуч.

     ням. мова
2     бел. мова   матэматыка   матэматыка  інфарм./

    прац.навуч.(дз.)

    матэматыка
3     геаграфія      ням. мова     сусветная гісторыя  матэматыка     фізічная культура  і здароўе 
4      русск. язык        біялогія     русск. язык     русск.  лит     бел. мова
5   матэматыка       бел. мова     ням. мова      русск.  язык     бел. літ  
6   фізічная культура  і здароўе    бел. літ      русск. лит    гадзіна здароўя і спорту
7    

 04.05.20 -09.05.20

 

 

дата

прадмет тэма матэрыял дамашняе заданне

 

04.05 Беларуская мова Займеннік як часціна мовы.Пачатковая форма.Разрады займеннікаў па значэнні(азнаямленне) Знаёмства з падзелам займеннікаў на разрады ,забяспечыць практычнае засваенне стылістычнай своеасаблівасці ўжывання некаторых займеннікаў у маўленні.Практ 336,337,338 Пар.50,практ.340
05..05 Беларуская мова Змяненне займеннікаў.Асабовыя займеннікі,іх змяненне,утварэнне і правапіс. Стар.200,202-203(знаёмства з лінгвістычным матэрыялам),практ.347,350

Актуалізаваць і паглыбіць веды пра асабовыя займеннікі

Пар.53,практ.353

 

08.05 Беларуская мова Зваротны займеннік сябе. Знаёмства з тэарэтычным матэрыялам на стар.204,практ.355,практ 354(пераклад) Пар.53,практ.356
05.05 Беларуская літаратура Янка Маўр “Багіра”Кампазіцыя літаратурнага твора. Чытанне твоа “Багіра “ і яго аналіз. Падрыхтаваць вусную замалёўку “Лёс Багіры”
08.05. Беларуская літаратура Я.Маўр “Багіра”.Прааналізаваць апавяданне  вызначэнне яго этапаў.Знаёмства з тэарэтычным артыкулам “Пра кампазіцыю” Разгляд сюжэта апавядання і вызначэнне яго этапаў. Перачытаць артыкул “Пра кампазіцыю”.Скласці вусную замалёўку пра свайго хатняга сябра.
Дата Предмет Тема Материал Домашнее задание
05.05 Мастацтва Камп’ютарнае мастацтва Гутарка “Сродкі мастацкай выразнасці мастака камп’ютарнай графікі”

 

04.05 Гісторыя Беларусі

6 кл.

Княжанне Вітаўта § 7, пытанні 1,6, с.69
06.05 Гісторыя Беларусі

6 кл.

Вялікая вайна і Грунвальдская бітва § 8, п.3-4
Дата Предмет Тема Материал урока Домашнее задание
04.05 Русский язык Порядковые числительные. Употребление порядковых числительных в речи Упр. 453,455, 461 Упр.462, 463
06.05 Русский язык Обозначение дробных чисел. Обобщение изученного об им.числительном Упр.466,467,468 Упр.469
07.05 Русский язык Местоимение как часть речи. Личные местоимения Упр.472,473, 474 Упр.475
06.05 Русская литература М.Горький. «Детство» 3 глава 4 глава
07.05 Русская литература В.Богомолов. «Иван» С.175-183 Вопросы 12 (с.174)

нямецкая мова

05.05  

 

6

Клопат пра прыроду – справа кожнага.

Пр.1а, b,c, с.191

Пр.1d,с.192
06.05 Дапамога прыродзе.Загадны лад.

Пр. 2а,b,c,d, с.194

Пр.2е,с.194
08.05 Эканомія вады.

Збор макулатуры.

Пр.3a,b,c,d , с.196-197

Пр.3f,с.198

 

04.05 Гісторыя Беларусі

6 кл.

Княжанне Вітаўта § 7, пытанні 1,6, с.69
06.05 Гісторыя Беларусі

6 кл.

Вялікая вайна і Грунвальдская бітва § 8, п.3-4
Дата Прадмет Клас Тэма, заданні  ў класе Д\з
04.05 матэматыка 6 Віды трохвугольнікаў

Гл.6,$1 №46-58

Гл.6,$3 №76
05.05 матэматыка 6 Сіметрыя адносна пункта

Гл.6,$4 №80-86

Гл.6,$4 №96
06.05 матэматыка 6 Сіметрыя адносна пункта

Гл.6,$4 №87-89

Гл.6,$4 №98
07.05 матэматыка 6 Паўтарэнне. Рацыянальныя выразы

№66-97

 

Рацыянальныя выразы

№122-153

08.05 матэматыка 6 Фігуры, сіметрычныя адносна прамой

Гл.6,$5 №-102-104

Гл.6,$5 №111

29.04.20-03.05.20     

Дата Предмет Тема Материал урока Дом. задание
27.04 русск.язык П.64. Количественные числительные Упр.439, 440, 442 Упр.443
29.04 русск.язык П.65.Собирательные числительные Упр.448, 449,450 Упр.451
29.04 русск. лит. М.Горький. «Детство» Гл.1,2 гл.3
30.04 русск.язык П.66. Порядковые числительные Упр.455, 457,458 упр.460
30.04 русск лит. М.Горький «Детство» Гл.4 ответить на вопросы с.136
Дата клас Прадмет Тэма Материал Домашнее задание
29.04 6 инфарматыка Вывучэне и змяненне гатовых праграм §19

 

 

дата

прадмет тэма матэрыял дамашняе заданне

 

27.04 Беларуская мова Скланенне,ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў Практ.326,аналіз словазлучэнняў;

Практ.327,329(вусна)

331(запісаць словазлучэнні),330(пісьмова)

Пар.49,практ.334
01.05 Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Лічэбнік” Выкананне тэматычнай праверачнай работы на с.188-189 Падрыхтаваць вуснае паведамленне пра лічэбнік як часцінумовы
01.05 Беларуская літаратура Алесь Жук “Стары бабёр” Чытанне твора і абмеркаванне апісаных падзей Прачытаць твор Алеся Жука “Стары бабёр”

 

Класс Предмет Тема Материал Д\з
29.04 Труд Виды контуров Фанера , лобзики
30.04 Труд Замкнутые и незамкнутые Фанера , лобзики

 

 

 

27.04 Гісторыя Беларусі

6 кл.

Дзяржаўны лад і гаспадарчае развіццё ВКЛ. § 4-5, пытанні 3,6, с.40 пісьмова
29.04 Гісторыя Беларусі

6 кл.

Культура і рэлігійнае жыццё. Этнічнае развіццё ВКЛ. § 6, 13 інд. зад.

 

Дата Прадмет Клас Тэма, заданні  ў класе Д\з
27.04 матэматыка 6 Наглядныя прадстаўленні цел ў прасторы.

Гл.6,$1 №1,2

Гл.6,$1 №7
29.04 матэматыка 6 Наглядныя прадстаўленні цел ў прасторы.

Гл.6,$1 №3,4

Гл.6,$1 №8
30.04 матэматыка 6 Наглядныя прадстаўленні цел ў прасторы, прыклады разгортак цел

Гл.6,$1 №5,6

Гл.6,$1 №9

 

 

Нямецкая мова

Дата Клас Тэма, заданні  ў класе Д\з
29.04 6

 

Прырода і птушкі.

с.186-187,пр.6а, b,c,d,g

Пр.6h,с.188
01.05 6 Што пагражае прыродзе?

с.191,пр.1а,b,c,d

Пр.1g,с.192

 

Дата Прадмет Тэма Матэрыял Д/з
6 клас
27.04 Геаграфія Азёрыі балоты. Вадасховішчы. Ледавікі. Значэнне гідрасферы і яе ахова. Пр. раб №5 “Складанне апісання воднага аб’екта сваёй мясцовасці” §26,27. Пр. раб.№5 §26,27, пыт.1-6

20.04.2020-24.04.2020

Прадмет Колькасць гадзін Заданне
Беларуская мова 1 Лічэбнік. Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў.§ 47, практ 310, 312, 314 (пісьмова
2 Лічэбнік. Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў.§ 48, практ. 319, 322, 324 (пісьмова
3 Лічэбнік. Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў.§ 49, практ. 329, 331(пісьмова)
Беларуская літаратура 1 Іван Пташнікаў. “Алені”.Прачытаць першую палову твора. Вызначыць эпізоды,  важныя для характарыстыкі галоўнай гераіні твора – дзяўчынкі Іркі.
2 Иван Пташнікаў “Алені”. Прачытаць  твор.Падрыхтаваць вусную замалёўку на адну з тэм : “Ірка і  яе алені”,”Ірчына пушча”, “Свет Ірчыных захапленняў
Руская мова 1 Собирательные числительные. Параграф 65 , упр.451
2 Порядковые числительные. Параграф 66, упр.461, 460
Руская літаратура Н.В.Гоголь «Ночь перед рождеством»Л.Н.Толстой Повесть  «Детство».Главы «Учитель Карл Иванович», «Приготовление к охоте» ,«Охота» ,»Наталья Савишна» , «Ивины»
Геаграфія 1 §23 Воды сушы. Падземныя воды (грунтовыя і міжпластавыя), гейзеры.
2 § 24. Паверхневыя воды. Рэкі.
Гісторыя 1 § 2. Умацаванне  велікакняскай улады
2 § 3. Княжанне Ягайлы
Нямецкая мова 1 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2:  c.184, пр.5(а,c,d,f,h) вусна, с.185, пр.5(e)(вывуч. табл, пісьмова запіс. сказы)Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft):  с.74-78(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 6 A.Budzko):5A_5a

2 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2:  с.186, пр. 6(a,b,h,i), (вусна),с.187, пр.6(c) (пісьм.)Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft):  с.74-78(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 6 A.Budzko): 5A_6a, 5A_6i

3 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2:  с.190, пр.6(m,n) вусна, с.190, пр.6(о) пісьм.Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft):  с.74-78(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 6 A.Budzko):5A_6n

Інфарматыка 1 .§18.Асяроддзе праграмавання і кам’ютарны выканаўца
Матэматыка 5 6 класс Наглядные представления тел в пространстве. Примеры разверток