Клас №  Панядзелак Ауторак Серада Чацвер Пятніца
    04.05 05.05 06.05 07.05 08.05
7 1   мастацтва   русск.  лит   бел. літ        біялогія    прац.навуч./

   прац.навуч.

2        русск. язык       русск.  язык    бел. мова     матэматыка    прац.навуч./

   прац.навуч.

3       матэматыка    хімія    ням. мова   бел. мова    ням. мова
4      сусветная гісторыя    фізіка    матэматыка    фізічная культура  і здароўе    матэматыка
5      геаграфія    матэматыка    гадзіна здароўя і спорту  ням. мова   фізіка
6  біялогія      фізічная культура  і здароўе    інфарматыка      бел. літ     сусветная гісторыя
7    

04.05.20 — 09.05.20

фізіка

Дата Тэма урока У класе Дамашняе заданне
05.05 Магутнасць. Адзінкі магутнасці §38, §38,
08.05 Кінетычная энергія §39 §39,

 

Дата Прадмет Тэма Заданне для самастойнага навучання Дамашняе заданне
06.05

 

инфарматыка Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса §25.2 §25.2

 

Дата Предмет Тема Материал урока Домашнее задание
04.05 Русский язык Правописание союзов Упр.451, 453,455 Упр.457
05.05 Русский язык Употребление союзов в речи. Обобщение изученного о союзе Упр.458, 465,470 Упр.471
05.05 Русская литература А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» С.187-206 Дочитать сказку

 

Класс Предмет Тема Материал Д\з
05.05 Химия Хим. свойства воды Учебник Пар.26заданне.7

 

04.05 Гісторыя Беларусі

7 кл.

Грамадска-палітычнае жыццё ў першай палове ХVІІІ ст. § 21, п.3-4
08.05 Гісторыя Беларусі

7 кл.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў першай палове ХVІІІ ст. § 22, п.2-3

Нямецкая мова

06.05  

7

 

 

Падарожжа  па  Беларусі.

Пр.7a,b,c,   с.230

Пр.7d,с.230
07.05 Пакупкі. Попыт і прапанова.

Пр.1а, b,c,  с.233

Пр.2а, с.234
08.05 Пакупкі ў краме.

Пр.2 b,c, с.234

Пр.3а,с.235

Пр.3b,с.235

 

Дата Предмет Тема Материал Домашнее задание
04.05 Мастацтва § 32,  Залаты век літаратуры ў Старажытным Рыме Выразнае чытанне ўрыўкаў з твораў Вергілія, Гарацыя, Авідыя
Дата Прадмет Клас Тэма, заданні  ў класе Д\з
04.05 матэматыка 7 Рашэнне сістэм ўраўненняў з двума зменнымі

$23, №4.90-4.92

$23, №4.115-4.117
05.05 матэматыка 7 Рашэнне сістэм ўраўненняў з двума зменнымі

$23, №4.93-4.96

$23, №4.118-4.119
06.05 матэматыка 7 Рашэнне сістэм ўраўненняў з двума зменнымі

$23, №4.107-4.110

$23, №4.125-4.117
07.05 матэматыка 7 Аб задачах на пабудаванне

Гл.5, ,$27 №1-2

Гл.5, ,$27 №3,4
08.05 матэматыка 7 Пабудаванне трохвугольніка па тром старанам

Гл.5, ,$28 №258(б), 260(б)

Гл.5, ,$28 №258(а), 260(а)

27.0420-03.05.20

фізіка

дата

Тэма урока У класе Дамашняе заданне
21.04 Механічная работа §36, пр.17 №1,2,3 §36, пр.17№4
24.04 Карысная і выкананая работа. ККДз. §37, пр.18 №1-3 §37, пр.18 №5

 

29.04 инфарматыка Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса §24.1,24.2

 

Дата Прадмет Тэма ўрока Матэрыял Д/з
29.04 бел. літ Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі Знайсці ў вядомых празаічных творах радкі з адзнакамі вершаванага твора
29.04 бел. мова Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх ужыванне і правапіс Пр.256, 257, 265 d 36, пр. 258
30.04 бел. літ З.Бядуля “Шчасце не ў золаце” Выразнае чытанне твора
30.04 бел. мова Злучнік як службовая часціна мовы.  Злучнікі простыя і састаўныя; адзіночныя, паўторныя і парныя Пр. 274, 278, 281 d 38,39, пр. 285

 

Дата Предмет Тема Материал урока Дом.задание
29.04 русский язык Союз как часть речи. Правописание союзов. П.57, Упр. 450, 454, 455 Упр.457

 

27.04 Гісторыя Беларусі

 

Асаблівасці развіцця беларускіх зямель у апошняй трэці ХVІІ ст. § 19, п.4, пыт 2, с.135 пісьмова

 

27.04 матэматыка 7 Сістэма ўраўненняў з двума зменнымі

$23, №4.62-4.64

$23, №4.74, №4.75
29.04 матэматыка 7 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Сума вуглоў трохвугольніка”

$19-26, №1-3 (тэст)

$19-26, №4(тэст)
30.04 матэматыка 7 Кантрольная работа  “Сума вуглоў трохвугольніка”

 

Нямецкая мова

29.04 7 Мюнхен – сталіца  Баварыі.Экскурсія по Кёльну.

с.215,пр.4а,b,c

Пр.4d,с.217
30.04 7 Берлін – сталіца Германіі.Мінск – сталіца Беларусі.

с.217,пр.5а,b,c,d

c.218,пр.6 c

Пр.6b,с.219

 

27.04 Геаграфія Геаграфічнае становішча, даследванні Мацерыка Еўразія. Тэктанічная будова, рэльеф і карысныя выкапні §28,29, работа з контурнай картай §28,29, геаграфічная наменклатура
27.04 Біялогія Двухдольныя і аднадольныя расліны §41, заданне с.203 §41, пыт. 1-3(с.203)
30.04 Біялогія Дзікарослыя расліны §42, пыт.3-4(с.208) §42, пыт.1-2(с.208)

 

Дата Предмет Тема Материал Домашнее задание
27.04 Мастацтва § 30, 31 Партрэтны жанр у скульптуры Старажытнага Рыма. Своеасаблівасць тэхнік манументальнага жывапісу. Складанне скульптурная партрэтнай галерэі выдатных дзеячаў Старажытнага Рыма

 

 

20.04.2020-24.04.2020

Прадмет Колькасць  гадзін Заданне
Русский язык 1 Мягкий знак на конце наречий.§ 51. Выполнить упражнения 400, 402, 403
2 Общая характеристика служебных частей речи. Предлог как часть речи. Разряды предлогов.§52, 53. Выполнить упражнения 405, 409, 413, 414.
Русская литература 1 К.Г. Паустовский «Телеграмма» Прочитать произведение . Подготовить рассказ о главной героине произведения.
Беларускай літаратуры А. Васілевіч “Горкіліпавы мёд”2.  З. Бядуля “Шчасце не ў золаце”
Матэматыка 5 7 клас
Геаграфія 1 §27. Прыродныя зоны, нацыянальныя паркі Паўночнай Амерыкі.
Гісторыя 1 §17. Казацка-сялянская вайна 16 48-1651гг.
2 §18. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654-1651гг.
Фізіка 1 .§33.Газы і іх вага(вусна)§34.Атмасферны ціск (вусна)
2 Прак.15 №3,4,6 (пісьмова)
Інфарматыка 1 §24.1-24.2.Стварэнне фігур.Рэдагаванне фігур (вусна)
Біялогія 1 Тэма: Умовы прарастання насення. Асноўныя сістэматычныя групы раслін.Прачытайце тэкст параграфа § 40. Запішыце ў сшытку  умовы прарастання насення.

Уважліва разгледзьце мал.170 і пісьмова адкажыце на пытанне:  “Чым адрозніваецца прарастанне насення фасолі і гароху?”

Прачытайце тэкст параграфа § 41.

Выпішыце ў сшытак азначэнне паняцця від. Складзіце схему класіфікацыі Кураслепа дубраўнага. Запоўніце табліцу: “Адметныя прыметы класаў раслін”

(па жаданню заданне на с.203)

2 Тэма: Дзікарослыя і культурныя расліны.Прачытайце тэкст параграфа § 42.

Адкажыце на пытанні.

Аформіце ў сшытку справаздачу аб экскурсіі “Разнастайнасць раслін лесу, лугу, вадаема”.

Нямецкая мова 1 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2: c.202, пр.5(b,c) вусна, с.203, пр.2(а) вусна, пр.2 (b)(пісьм.)Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft): с.89-92(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 7 A.Budzko): 5A_1b, 5A_2a

2 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2: с.206, пр. 4(a,b,c,d,e), вусна с.208, пр.5(a) пісьм.Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft): с.89-92(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 7 A.Budzko): 5A_4b, 5A_4c

3 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2: с.209, пр.5.(с,е) вусна, с. 211, пр.6(с) пісьм.Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft): с.89-92(пісьм.)