Клас №  Панядзелак Ауторак Серада Чацвер Пятніца
    04.05 05.05 06.05 07.05 08.05
8 1 інфарм./прац.нав.

(дз.)

   ням. мова   сусветная гісторыя     гадзіна здароўя і спорту сусветная гісторыя
2    матэматыка     геаграфія      фізіка   мастацтва   хімія
3    фізіка    матэматыка   ням. мова   біялогія      ням. мова 
4   біялогія    хімія    матэматыка    матэматыка   матэматыка   
5     русск. язык     русск. язык    бел. мова    інфарм./

   прац.навуч.(хл.)

   фізічная куль-тура  і здароўе   
6     русск.  лит   русск. лит     бел. літ      бел. мова   геаграфія  
7 7ням.мова(пав.узр.)   фізічная культура  і здароўе

04.05.20-09.05.20

матэматыка

Дата Тэма урока У класе Дамашняе заданне
04.05 Аналіз кантрольнай работы
05.05 Уласцівасці і графік функцыі у = k/х §17, №4.4-4.8 §17, №4.28-4.30
06.05 Уласцівасці і графік функцыі у = k/х §17, №4.10-4.18 §17, №4.31-4.33
07.05 Цэнтральны і ўпісаны вуглы §27, №380,381,383 §27, №382,384
08.05 Цэнтральны і ўпісаны вуглы §27, №386,387,390,394 §27, №385,392

 

Дата Прадмет Тэма Заданне для самастойнага навучання Дамашняе заданне
04.05

 

фізіка Лінзы.Аптычная сіла лінзы Прачытаць §37 § 37

Пр.25 задача(2)

06.05 фізіка Рашэнне задач па тэме “ Лінзы.Аптычная сіла лінзы” Паўтарыць §36,37 Паўтарыць §36,37

Пр25 задача (2)

Нямецкая мова

Дата Тэма Д/З
04.05.20 Даты пэтаў.Крымінальныя гіторыі

Пр.9a,b,c,d,e(с196-197)

Пр.9f,c.197
05.05.20 Нацыянальная кухня.

Пр.1a,b,c(с.216-217)

Пр.1d,c.217
06.05.20 Eжа і традыцыі.

Пр.1е,f,(с.217)

Пр.2b,218
08.05.20 Здаровае харчаванне.

Пр.2а,c,d,e(с.218-220)

Пр.4,f.220

 

Дата Предмет Тема Материал урока Домашнее задание
04.05 Русский язык Знаки препинания при обращении Упр.385, 386,388 Упр.391
05.05 Русский язык Предложения с междометиями Упр.393,394, 395 Упр.402
04.05 Русская литература Ю.Казаков. «Голубое и зелёное» Ответить на вопросы с.280 Прочитать  рассказ В.Распутина «Рудольфио»
05.05 Русская литература В.Распутин. «Рудольфио» (внеклассное чтение) Пересказ. Тема и основная мысль. Прочитать рассказ К.Саймака «Когда в доме одиноко»

 

дата Прадмет тэма матэрыял Дамашняе заданне
06.04 Беларуская мова Пераклад тэксту на беларускую мову гістарычнай тэматыкі. Практ.376 Рэдагаванне тэксту
07.05. Беларуская мова Сказы з адасобленымі акалічнасцямі,знакі прыпынку ў іх. Практ 355.Засваенне правілпастаноўкі знакаў прыпынку пры адасобленыхакалічнасцях. Пар.50,практ.360
06.05 Беларуская літаратура Драматычныя жанры.Жыццё і побыт засцянковай шляхты ў камедыі Я Купалы “Паўлінка” Азнаямленне з гісторыяй развіцця беларускага тэатра.Чытанне па ролях першага акта п’есы з мэтай вырашэння задач урока,асэнсаванне першаснага ўспрымання твора. Перачытаць першы акт п’есы і падрыхтаваць звязныя паведамленні ў адказ на пытанні да першага акта.

 

Класс Предмет Тема Материал Д\з
05.05 химия Однородные и не однородные смеси учебник Пар 46 зад 5.9
08.05 химия Растворы . вода учебник Пар 47 зад 4.7

 

06.05 Гісторыя Беларусі

8 кл.

Сталыпінскія рэформы ў Беларусі § 22
08.05 Гісторыя Беларусі

8 кл.

Умовы і асаблівасці фарітравання беларускай нацыі § 23

 

Дата Предмет Тема Материал Домашнее задание
07.05 Мастацтва §30-31, мастацтва Расіі: рывок у Еўропу Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў Расіі 17-18 стагоддзяў

 

04.05 Біялогія Капытныя млекакормячыя.Марскія млекакормячыя §58,59, паўт. “Хордавыя жывёлы” §58,59, паўт. млекакормячыя
07.05 Біялогія Кантрольная работа№2
05.05 Геаграфія Канада. Пр. раб. №7 §48 §48, пыт. 1-5(с.210)
08.05 Геаграфія Краіны Цэнтральнай Амерыкі. Мексіка §49 §49, пыт.1-4(с.213)

нямецкая мова

Дата Тэма Д/З
04.05.20 Даты пэтаў.Крымінальныя гіторыі

Пр.9a,b,c,d,e(с196-197)

Пр.9f,c.197
05.05.20 Нацыянальная кухня.

Пр.1a,b,c(с.216-217)

Пр.1d,c.217
06.05.20 Eжа і традыцыі.

Пр.1е,f,(с.217)

Пр.2b,218
08.05.20 Здаровае харчаванне.

Пр.2а,c,d,e(с.218-220)

Пр.4,f.220

27.04.20-03.05.20

 

 

 

матэматыка

Дата Тэма урока У класе Дамашняе заданне
27.04 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Квадратычная функцыя і яе ўласцівасці” Ст. 199-200

Выніковая самаацэнка.

№1-6

Ст. 199-200

№7,8,10

29.04 Кантрольная работа “Квадратычная функцыя і яе ўласцівасці”
30.04 Узаемнае размяшчэнне акружнасцей §26, №366,368,370,371 §26, №367,369,373

 

Нямецкая мова

27.04 Мой любімы класік нямецкай літаратуры

Пр.1a,b,c,d,e(с184-186)

Пр.1f,g,c.186-
29.04 Літаратура на ўроку.Розныя жанры літаратуры

Пр.1a,c,d,f,2a,b,c (с.198-202)

Пр.2d,e,c.201-202
01.05 Мой любімы пісьменнік.Мая любімая кніга

Пр.4а,b,c,d,e,f(с.205-207)

Пр.6,c.208

 

Дата Предмет тема материал урока дом.задание
29.04 русский язык Вводные слова, словосочетания, предложения. Знаки препинания в них Упр.370,372, 374 Упр.378
29.04 русская лит. Ю.Казаков. «Голубое и зелёное» Гл.1,2,3 Гл.4,5.6,7

 

30.04 8 інфарматыка Стварэнне і фарматаванне табліц
29.04 8 фізіка Лінзы.Аптычная сіла лінзы §37

 

дата Прадмет тэма матэрыял Дамашняе заданне
29.04 Беларуская мова Сказы з адасобленыміі,знакі прыпынку ў іх Вывучэнне тэарэтычнага матэрыялу дапаможніка;спісванне сказаў  тэкстаў з расстаноўкай неабходных знакаў прыпынку,разбор  сказаў па членах. Пар.50.,практ.351
30.04 Сказы з адасобленыміі,знакі прыпынку ў іх Практ 354,чытанне тэкстаў,знаходжанне ў іх удакладняльных членаў сказа і акалічнасцей часу і месца. Пар.50,практ.359
29.04 Беларуская літаратура К.Крапіва “Ганарысты Парсюк”,”Дыпланаваны Баран” Выразнае чытанне баек і іх калектыўнае абмеркаванне.Азнаямленне з артыкулам “Байка”. На памяць байка “Дыпланаваны баран”Адказаць на пытанні да раздзела “Ліра-эпічныя жанры”

 

 

Предмет Тема Материал Д\з
30.04 Труд Пропильная резьба Лобзики , фанера

 

29.04 Гісторыя Беларусі

8 кл.

Фарміраванне палітычных партый і рухаў § 19, пыт 1,7  с.87 пісьмова

 

27.04 Біялогія Разнастайнасць млекакормячых. Першазвяры.Рукакрылыя, грызуны §56, 57, табліца “Характэрныя асаблівасці атрадаў млекакормячых” §55, 56. Пыт 1,6(с.203)
30.04 Біялогія Драпежныя млекакормячыя §57, тэст §57, пыт.4-6(с.209)

 

Дата Предмет Тема Материал Домашнее задание
30.04 Мастацтва §29 Венская класічная школа Слоўная характарыстыка музычных твораў

 

 

20.04.2020-24.04.2020

Прадмет Колькасць гадзін Матэрыял
Нямецкая мова(базавы ўзровень) 1 Пр. 5 (е, g), с. 180 (вусна)Пр. 5 (h, і), с. 180-181 (пісьмова)
1 Пр. 6 (b, с), с. 181-182 (вусна)Пр. 7 (a), с. 182 (пісьмова)
1 Пр. 7 (b), с. 183 (вусна)Пр. 7, 9, с. 210-211 (пісьмова)
Нямецкая мова(павышаны ўзровень) 1 Пр. 5 (с), с. 179 (пісьмова)Паўтарыць словы на с. 214-215
1 Пр. 7 (с), с. 184 (пісьмова)Пр. 1, с. 39-40 (пісьмова ў РС)
Фізіка 1 §32.Крыніца святла (вусна)§33.Скорасць святла.Прамалінейнасць распаўсюджвання святла(вусна)
2 §34.Адбіццё святла (вусна). Прак.22 №1(пісьмова)§35.Люстры. Відарыс у плоскім люстры (вусна)
Інфарматыка 1 §21.1-21.2.Стварэнне і фармаціраванне спісаў. Калонкі ў тэкставым дакуменце (вусна)
Руская мова 1 Пунктуация в предложениях , имеющих оборот с как.Параграф 38 , упр.346.
2 Обособленные члены предложения со значением  уточнения и пояснения. Параграф39, упр.360.
Руская літаратура Ю.П.Казаков «Голубое  и зелёное»
Матэматыка 1 Тэма: Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей.Заданні ў класе: § 16 (разглядзець прыклады на с.192 -193),  № 3.200 (в,г), 3.201, 3.213 (в,г)

Д/з § 16, с. 192-193, № 3.218 (б),  3. 228 (б)

2 Тэма: Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцейЗаданні ў класе: § 16 (разглядзець прыклады на с.193 -194),   № 3.202 (г), 3.204 (а), 3.206 (а)

Д/з § 16, с. 193-194, № 3.220 (а), 3.223 (б)

3 Тэма: Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцейЗаданні ў класе: § 16 (разглядзець прыклады на с.192 -194),   № 3.209(а,б), 3.212 (а), 3.213 (а),

Д/з: § 16, № 3.226, 3.230 (а)

4 Тэма: Уласцівасці плошчаў падобных трохвугольнікаў.Заданні ў класе: гл.3, § 23 (прачытать параграф  на с.139-140, вывучыць тэарэму)

Праглядзець рашэнні задач 1,2; № 326, №330, №333 (усе задачы з афармленнем)

Д/з: гл.3, § 23(вывучыць тэарэму), №327

5 Тэма: Уласцівасці плошчаў падобных трохвугольнікаўЗаданні ў класе: гл.3, § 23, №334(б), №335(а)

Д/з: гл.3, § 23, №334(а)

Гісторыя 1 Грамадска=палітычнае становішча Бекларусі ва ўмовах першай расійскай рэвалюцыі.§ 20
2 Грамадска-палітычнае становішча Беларусі ва ўмовах першай рачсійскай рэвалюцыі. § 21
Беларускаямова 1 Адасобленыя прыдаткі, знакі прыпынку§48, пр. 337 (вусна), 338, 339, 344
2 Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, іх інтанаванне, знакі прыпынку§ 49 , пр.346, 347
Беларуская літаратура 1 Янка Купала “Магіла Льва”. Перачытаць біяграфію пісьменніка. Прачытаць тэкст паэмы, прасачыць матывы паводзін герояў.
Біялогія 1 Тэма: Сістэмы органаў млекакормячых.1.Запоўніце табліцу ў рабочым сшытку

Характарыстыка класа  млекакормячыя

Сістэма органаў асаблівасці будовы прагрэсіўныя рысы

2. Складзіце сэнсавыя пары

Разцы                                                              магутная зброя схоплівання

Іклы                                                              адкусванне здабычы

Карэнныя зубы                                           раздзіранне здабычы

дзейнічаюць як жорны

забойства здабычы

§ 52, 53 (пытанні 5,6 с. 197)

2 Тэма: Размнажэнне і развіцце млекакормячых. § 541. Складзіце план-канспект.

2. Адкажыце на пытанні.

Старонка199 пытанне 5 (даць пісьмовы адказ у сшытак).

Хімія 1 Тема: Окислительно-восстановительные реакции.Составить краткий конспект, выполнить письменно задания: стр.190 зад. 2, 3, 4, 5.
Видео-урок («Инфоурок») «Окислительно -восстановительные реакции» 8 кл. (52)
§ 43, 44, стр. 190 зад. 6 (письменно)
2 Тема: Окислительно-восстановительные реакции вокруг нас. § 45Составить краткий план-конспект, выполнить письменно задания:

Геаграфія 1 §46. Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Амерыкі.
2 §47.Краіны Паўночнай Амерыкі. ЗША.