Клас №  Панядзелак Ауторак Серада Чацвер Пятніца
    20.04 21.04 22.04 23.04 24.04
9 1     бел. літ     грамадазнаўства     ням. мова    русск.  лит    фізічная культура і здароўе
2    інфарматыка  матэматыка    гісторыя   русск. язык    ням. мова
3    русск.  язык   біялогія     матэматыка    ням. мова    матэматыка
4     матэматыка    бел.мова   фізіка   бел. мова   грамадазнаўства
5     фізіка     бел. літ    хімія    матэматыка  хімія
6   гісторыя   геаграфія    фізічная культура і здароўе   прац.навуч./прац.навуч.    біялогія
7  гадзіна здароўя і спорту

04.05.20-09.05.20

Дата Прадмет Тэма Заданне для самастойнага навучання Дамашняе заданне
04.05

 

фізіка Рашэнне задач па тэме Механічная работа.Магутнасць. §33

Рашэнне задач 1,2  с.83

§33

Рашэнне задач 1,2  с.83

06.05 фізіка Патэнцыяльная энэргія §34 §34

9 клас

Дата Прадмет Тэма Заданне для самастойнага навучання Дамашняе заданне
04.05

 

інфарматыка Мадэляванне ў задачы росту і ўбывання §21 §21
06.05 інфарматыка Мадэляванне магчымасцямі тэкставага рэдактара § 25 § 25

 

Дата Предмет Тема Материал урока Домашнее задание
04.05 Русский язык Цитация. Эпиграф. Упр.349,350,354 Упр. 357
07.05 Русский язык Сочинение «Я выбираю профессию…» Упр.358 Дописать сочинение
07.05 Русская литература Б.Васильев. «А зори здесь тихие…» Образы старшины Васкова и девушек-зенитчиц  

 

Класс Предмет Тема Материал Д\з
06.06 Химия Карозия металов Учебник , задачи Пар. 46, зад. 7-8
08.05 Химия Соеденения металов Учебник , задачи Пар. 47, зад. 7-8

 

04.05 Сусветная гісторыя

9 кл.

Лацінская Амерыка. Краіны Лацінскай Амерыкі § 19, 45
06.05 Сусветная гісторыя

9 кл.

Распад каланіяльнай сістэмы. Лакальныя войны і канфлікты § 39, 46
05.05 Грамада-знаўства

9 кл.

Элітарная, масавая, народная культура § 19
08.05 Грамада-знаўства

9 кл.

Медыякультура сучаснага грамадства § 20

 

06.05      

 

     9

Змяненні клімату: прычыны  і наступствы.Прыназоўнікі  trotz і wegen ,якія патрабуюць  роднага  склону.

Пр.1 а,c,d.  c.229

Пр.2b,с.230
Надвор’е і клімат у Германіі.

Надвор’е і клімат у Беларусі.

Пр.4а, b,c,d,e . с. 232-233

Пр.4f,g  с.243
 07.05
08.05 Прагноз надвор’я на тыдзень.

Пр.2а,b  с.241-242

с.248

 

27.04.20-03.05.20

дата Предмет Тема Материал Д\з
29.04 Химия Химические свойства металлов Учебник , задачи Пар. 44, зад. 7-8

 

Дата Прадмет Тэма ўрока Матэрыял Д/з
27.04 бел. літ Я.Брыль “Memento mori”. Маральны подзвіг печніка Прачытаць першыя тры раздзелы аповесці У Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”
30.04 бел. мова Сказы з ускоснай мовай Пр.248, 252 d 35, пр. 251

 

Дата Предмет Тема Материал урока дом. задание
27.04 русск.язык Предложения с прямой речью и знаки препинания в них Упр.324, 326, 328 Упр.329
30.04 русск.язык Диалог. Пунктуационное оформление диалога. Упр.331,332, 334 Упр.333
30.04 русск.лит. Поэзия второй половины ХХ века С.256-269 Прочитать повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие…»

 

27.04 Сусветная гісторыя

9 кл.

Японія § 17, п.4-5
29.04 Сусветная гісторыя

9 кл.

Мусульманскі свет § 18, п.1-2

 

27.04 матэматыка 9 Формула сумы n першых членаў геаметрычнай прагрэсіі

$18,  №4.236-4.238

$18,  №4.260(а)

№4.265(б)

29.04 матэматыка 9 Мадэляванне рэальных працэсаў з дапамогай ўласцівасцей прагрэсій

$16, 18,  №4.240 — №4.242

 

$16, 18,  №4.268

 

30.04 матэматыка 9 Знаходжанне даўжыні акружнасці і плошчы круга

$19, №280-288

$19, №279 (б) №286(б)
29.04 9 фізіка Механічная работа. Магутнасць §33, пр 26 задачы (1,3)

Нямецкая мова

29.04 9 Прагноз надвор’я. Добрае /дрэннае надвор’е .

с.216,пр.2а,b,c,d

Пр.2е,с.218
30.04 9 Тэмпература ў розныя поры года. с.218,пр.3а,b,c Пр.4а,с.220
01.05 9 Прагноз надвор’я і народныя прыкметы.Змяненні клімату:прычыны і наступствы.

с.220,пр.4 b,c,5а,b

Пр.5 с,с.222

Обслуживающий труд

9 кл 30.04 Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабу. Практычная работа: Выкананне вырабу.

 

 

20.04.2020-24.04.2020

Прадмет Колькасць      гадзін Заданне
Грамадазнаўства 2 паўтарыць § 12. Сацыяльныя нормы і паводзіны асобы. Выканайце міні-праект: «Каляндар сямейных свят». Якія звычаі і народныя традыцыі шануюцца ў вашай сям’і? Якія святы адзначаюцца ў вашай сям’і?§ 13. Узаемадзеянне асобы і дзяржавы. 1.Дзяржава і яе прыметы.   2. Права ў сістэме сацыяльных нормаў.  3. Грамадзянства як прававая сувязь чалавека з дзяржавай.

§ 14. Асноўны Закон дзяржавы. 1. Канстытуцыя — Асноўны Закон дзяржавы. 2. Асновы канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь.  3. Структура Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Выканайце міні-праект: «Першае слова гімна на карце»: складзіце табліцу, у якой будзе адзначана першае слова (першы радок) гімна кожнай дзяржавы Еўропы. Прыклад:  Беларусь: «Мы, беларусы…», Польшча: «Яшчэ Польшча не загінула…» і г.д.

Матэматыка 1 Тэма: Геаметрычная прагрэсія.Заданні ў класе: §17, азначэнні, усе формулы вывучыць,

№ 4.174 (а, г), 4.175, 4.177, 4.179 (а, в), 4.181, 4.182, 4.189

Д/з: §17, формулы, № 4.209, 4.213

2 Тэма: Геаметрычная прагрэсіяЗаданні ў  класе: §17

№ 4.190, 4.193, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199

Д/з: §17, № 4.218, 4.223, (+№ 4.225)

3 Тэма: Формула сумы n першых  членаў геаметрычнай  прагрэсіі.Заданні ў класе: §18, формулу вывучыць, прыклады разглядзець,

№ 4.236, 4.237 (б, в), 4.238, 4.242, 4.243, 4.244, 4.245

Д/з: §18, № 4.261, 4.264

4 Тэма: Знаходжанне даўжыні акружнасці і плошчы круга.Заданні ў класе: §19 (с. 146-147), формулы, прыклады,

№ 275, 276, 277

Д/з: §19, № 278,279

5 Тэма: Знаходжанне даўжыні акружнасці і плошчы круга.Заданні ў класе: §19 (с. 146-147), формулы, прыклады,

№ 281, 283, 285,286

Д/з: §19 (146-147), № 287,289 (а)

Нямецкая мова 1 Пр. 6 (b, с), с. 237 (вусна)Пр. 7 (а, b), с. 239 (пісьмова)
1 Пр. 1 (b, е), с. 239-241 (вусна)Пр. 2-4 с. 244 (пісьмова)
1 Пр. 1 (b, с), с. 250-251 (вусна)Вывучыць словы на с.  283-284

Пр. 2 (b, d), с. 252 (пісьмова)

Фізіка 1 §30. Плаванне суднаў. Паветраплаванне.(вусна). Прак.23 №2,4,5 (пісьмова)
2 §31.Імпульс цела. Імпульс сістэмы цел (вусна)§32.Закон захавання імпульсу.Рэактыўны рух(вусна)
Гісторыя 1 §15. Кітай
2 §16. Індыя
Інфарматыка 1 §21.Мадэляванне ў задачы росту і спадання (вусна). §22.Мадэляванне ў задачы вызначэння тэмпературных рэжымаў (вусна)
Руская мова 1 Чужая речь и её виды. Прямая и косвенная речь. Параграф 34 , упр.320
2 Предложения с прямой речью и знаки препинания в них. Параграф 35, упр. 326
Руская літаратура А.П. Платонов« В прекрасном и яростном мире»Б.Васильев «А зори  здесь  тихие»
Беларуская літаратура Лірыка М. ТанкаІ. Шамякін “Непаўторная вясна”

 

Геаграфія 1 § 44 Брэсцкая вобласць. План вывучэння: прыродныя рэсурсы, насельніцтва і яго нацыянальны склад, структура прамысловасці і сельскай гаспадаркі, спецыялізацыя гаспадаркі вобласці, буйнейшыя прамысловыя і культурныя цэнтры.
2 § 45 Віцебская вобласць (па плану)
Біялогія 1 §38 Агульны план будовы стрававальнай сістэмы. Страваванне ў ротавай поласці.
2 §39 Страваванне ў страўніку і кішэчніку.
Хімія 1 Тема: Общие химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами. §44Составьте краткий конспект. Письменно выполните задания в тетради:

2 Тема: Общие химические свойства металлов: взаимодействие с водой, водными растворами солей. §45Составьте краткий конспект. Письменно выполните задания в тетради: